Styret 2024

President:                      Mette Amdahl

Visepresident:                Kari Myrholt Skårset

Sekretær:                      Karen Kristiane Rognem Høistad

Kasserer:                       Anne Mette Kraby

Styremedlem:                Torbjørg Knai

Varamedlemmer:            

Nettansvarlig:                 Gyda Austin

Programansvarlig:           Karen Bleken

Ass. programansvarlig:    Tove P Bakken