Styret 2022

President:                      Kari Myrholt Skårset

Visepresident:                Randi Katharina Øverland

Sekretær:                        Karen Kristiane Rognem Høistad

Kasserer:                         Anne Mette Kraby

Styremedlem:                  Torbjørg Knai

Varamedlemmer:            Anette Røsjorde og Julie Bjerkem

Nettansvarlig:                  Iva Hammerø

Programansvarlig:           Karen Bleken

Ass. programansvarlig: Tove P Bakken