Styret 2017- 2018

President   Karen Bleken                       tlf. 970 65 917
Visepresident Kari Myrholt Skårset          tlf. 481 23 815
Sekretær           Aase Bjerke Aanstad         tlf. 913 85 754
Kasserer            Torbjørg Knai                      tlf. 936 83 585
Styremedlem Deeva Biabani                     tlf. 941 23 731
Suppleant Bjørg Lindheim                    tlf. 991 51 862
Suppleant Anette Røsjorde                   tlf. 959 92309