Hva gjør vi?

Soroptimist internationals mål

SI arbeider for å bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og ved å tilrettelegge for personlig utvikling. Målene er tuftet på FNs tusenårsmål og setter søkelys på noen av de viktigste utfordringer i samfunnet vårt:

 

1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring.

2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner.

3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning.

4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester.

5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer.