Lillehammer Soroptimistklubb

Lillehammer Soroptimistklubb er stiftet 16. oktober 1955 av guvernør Ellenmarta Rasmussen, Danmark

Klubben er knyttet til Soroptimist International som er en verdensomspennende, partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon - der vennskap på tvers av landegrensene er en grunnleggende verdi.

Som medlem i klubben kan du:

  • få mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljøet.
  • jobbe med prosjekter ang. menneskerettigheter og kvinners stilling,
  • få benytte et nettverk av yrkesaktive kvinner i inn- og utland,
  • få mulighet til å delta i arrangementer over hele verden,
  • bli bedre kjent med mange hyggelige kvinner i ditt nærmiljø,
  • få bedre kjennskap til forskjellige yrkesgrupper/fagmiljø,
  • bli en del av et sosialt felleskap og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag,

Gjennom dine "5 minutter" innlegg ta opp dagsaktuelle saker på klubbmøtene.

Se Norgesunionen eller Soroptimist International for mer informasjon