Møte 16. april 2024

Besøk hos Lillehammer kaffebrenneri.

 

Møtene i klubben foregår hver tredje tirsdag i hver måned, vanligvis på Frivillighetssentralen. Møtene starter kl.19.00 og varer til kl.21.00, med unntak av sommermøte og julemøte. Da kan tid og sted variere.

Klubbmøtene inneholder foredrag om ulike tema, bedriftsbesøk og yrkesforedrag. I tillegg informasjon fra Norgesunionen og øvrige klubbsaker.

Lenke til Lillehammer kaffebrenneri