Møter

 

Møtene i klubben foregår hver tredje tirsdag i hver måned, vanligvis på YK-huset. Møtene starter kl.19.00 og varer til kl.21.00, med unntak av sommermøte og julemøte. Da kan tid og sted variere.

Vi har vannligvis loddsalg til inntekt for prosjektene våre på møtene.

Årsmøte er delt i to,del en er på oktobermøtet, og del to er på mars- eller aprilmøte. Valget foregår på del to, og årsrapport,regnskap etc. blir lagt frem på del en.

Soroptimiståret er fra 1.oktober t.o.m. 30 september neste år.