Hva gjør vi?

Slik skaffer  Lillehammer Soroptimistklubb penger til de prosjektene som støttes:

Hvert år siden 2008 har vi vært med på ”Gata er di” den første lørdagen i september.  Da tilbys lag og foreninger i Lillehammer å ha stand i Storgata.  Vi har  salgsbod med egenproduserte varer fra medlemmer, samtidig som vi  synliggjør klubben vår.

Det mest innbringende har vært at vi har deltatt som frivillige funksjonærer under birkebeinerrennet i mars og birkebeinerrittet i august hvert år siden 2008. Klubben får kr. 100.- per dugnadstime.

 

Lillehammer Soroptimistklubb støtter disse prosjektene:

Vi støtter Norske Soromtimisklubbers utdanningsfond for kvinner i utviklingsland.  Formålet med utdanningsfondet er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland hvor det er soroptimistklubber som tilhører  europaføderasjonen SI/E. I praksis vil det si afrikanske land.

For 2014 ble det utdelt 89 stipend til kvinner i følgende land gjennom lokale klubber: Rwanda, Kenya, Madagaskar, Benin og Mali.   Stipendiene gikk til yrkesrettet utdanning og til utdanning på høyskole- og universitetsnivå.Klubben støtter også Norgesunionens salg av Lilla sløyfer som går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel, samt 10. desember appellen - SI President’s Appeal.

Hvert år på Den Internasjonale Soroptimistdagen (FNs menneskerettighetsdag) 10. desember oppfordrer SI- presidenten alle soroptimister til å bidra økonomisk til et prosjekt valgt av henne.

Women i Development. Hjelpeprosjekt i Sierra Leone. Fra 2013 har Lillehammer Soroptimistklubb  støttet Women in Development  som er en frivillig, selveiende, humanitær organisasjon som i 2007 ble startet av tre kvinner på Lillehammer.  Den ene er innvandrer fra Sierra Leone med gode kontakter der.  Organisasjonen  har som formål å gi lån til kvinner som vil etablere småskalabedrifter  og påden måten bidra til lokal samfunnsutvikling i Sierra Leone.   De har også gitt stipend til kvinnelige lærerstudenter.Låntakerne må betale renter og avdrag  til lånet er tilbakebetalt og da brukes pengene  til nye lån. Midlene skaffes til veie ved frivillige gaver til  organisasjonen på Lillehammer.  Pengene overføres en gang i året til en administrasjon på fem personer i Sierra Leone som på frivillig basis administrerer  bruken av pengene,  innvilger lån, velger stipendmottakere, følger opp disse,  fører regnskap og rapporterer til styret i organisasjonen på Lillehammer som igjen avgir rapport til sine bidragsytere.

Lillehammer Soroptimistklubb lokale prosjekt, er at vi gir penger til Krisesenteret på Lillehammer. Pengene går til aktiviteter som  kinobesøk, svømming etc., for barna på Krisesentret.

fra "Gata er di" 2015