Velkommen til Lillehammer Soroptimistklubb

"Valgt det..." En forestilling om menneskehandel       

       

   Et ærlig og engasjerende fortellerteater om mennesker som handelsvare - basert på historier fra virkeligheten.

www.valgtdet.no

Litteraturhus Lillehammer

Torsdag 22.mars 2018 kl.18

Inngang 100 kr

Billetter kan forhåndskjøpes på Vipps 508473

 

 

Arr: Lillehammer Soroptimistklubb

Foto: www.stopthetraffik.org

Soroptimist International (SI), TIS Mars 2012

Logo: Margaret Støle Karlsen

 

 

 

 

 

Om Lillehammer Soroptimistklubb 

                                            

                        "Gata er di" 2015          

                                                                    Fra "Gata er di" 2015 

 

Klubben er tilknyttet  Soroptimist International (SI), en verdensomspennende, partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon for yrkeskvinner. Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.Ordet soroptimist er avledet av de latinske ordene soro og optima. Soro betyr søster, mens optimma betyr beste. Fritt oversatt betyr soroptimist:  best for kvinner. 

 

Vi engasjerer oss i:

  • å fremme menneskerettigheter for alle
  • å bedre kvinnens stilling i samfunnet
  • å bedre miljø og helse der behovet er størst
  • å fremme utvikling og fred, lokalt og globalt. Vennskap på tvers av landegrenser er grunnleggende.

 

På hvert møte begynner vi med å tenne lys og lese Soroptimistappellen:

"La oss være oppriktige i vennskapog vise evne til fred og forståelse.

La oss være villige til å hjelpe og tjene.La oss alltid sette oss høye mål,

og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar."

 

 

Bli medlem

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima