Bli medlem i Lillehammer Soroptimistklubb

Hvorfor bli Soroptimist?

Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921 og har i dag rundt 90.000 medlemmer i 130 land. I Norge er det 63 klubber med omtrent 1850 medlemmer. Gjennom prosjekter arbeider soroptimister for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre  kvinners og barns levekår. Vi er et nettverk av kvinner i alle aldre og med ulike yrker. Det gir oss mulighet til å møte personer og miljøer som vi kanskje ellers ikke ville møtt. Medlemskap bidrar også til egen utvikling og nettverksbygging.

Informasjonsbrosjyre med kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen er utarbeidet av SI Norgesunionen og kan lastes ned her.

Er du interessert i å vite mer om oss og eventuelt delta på noen møter som observatør, kan du ta kontakt med en av følgende kontaktpersoner:

 

Kari Myrholt Skårset

tlf. 48 12 38 15

e-post: kari.m.skarset@gmail.com