Møteplan våren 2022

Møtene i klubben foregår hver tredje tirsdag i måneden. De starter kl. 19.00 og varer til 21.00 med unntak av sommermøte og julemøte. Der kan tidspunktene variere.

19. januar   Om Haldis Moren Vesaas ved Mette Amdahl (Røde-Kors-huset)
15. februar  Når hjertene banker i takt. Janne Aasebø Johnsen forteller om Kulturhjerte/psykososialt arbeid for barn og unge (Røde-Kors-huset)
15. mars      Om AKS-prosjektet for innvandrerkvinner ved Hilde Langset (Skaperverket kafe)
19. april       Yrkesforedrag ved Ringsakers «havredronning» Halina Rud (Røde-Kors-huset)
24. mai        Medforskere – Et prosjekt ved høgskolen i Innlandet ved Hege Nilsson og Ragnhild Rossvær (Røde-Kors-huset)
14. juni        Sommermøte

Vi har vanligvis loddsalg til inntekt for prosjektene våre på møtene..

Programkomiteen tar forbehold om endringer i programmet.

Oppdatert 14.02.2022