Møteplan vår 2019

Dato Møtested Hovedprogram   5 -min     Mat/vertinne Annet
15.01.2019 YK-huset

 

Anders Lindstad - Senter for livslang læring

 

Margrethe 

Torbjørg, Karin H.

                

19.02.2019  YK-huset

Marit Hosar - Fylkesarkivet               

                                  Anne Karin

Anette, Sigrid   

Møt opp på Fakkelgården 
19.03.2019

 

YK-huset

 

                                                              Solvor Engen - forfatter av boka ´Lev en god dag´

 Torbjørg

                                             Margrethe, Kari M.S.        

 

23.04.2019 YK-huset

Grete Kongshaug: Nationale turistveier

Bjørg Elisabeth, Kari F.  
21.05.2019 YK-huset                                                 Gjennomgang av alle Soroptimist-medlemmenes yrkesbakgrunn Anne Mette Åse, Iva

 

 

18.06.2019

Breisetroa 13           

Festkomite på sommerfest den 18. juni: Randi Øverland m.fl.   Iva              Randi Ø.  

 

Møtene i klubben foregår hver tredje tirsdag i måneden. De starter kl. 19.00 og varer til
21.00 med unntak av sommermøte og julemøte. Der kan tidspunktene variere.Festkomiteen arrangerer disse avslutningene på semesteret.
Møtene avholdes vanligvis på YK-huset. Møtested angis for hvert møte.
Vi har vanligvis loddsalg til inntekt for prosjektene våre på møtene. Årsmøte er delt i to, Del 1 i oktober og
del 2 i mars eller april. Valget foregår på del 2, årsrapport, regnskap etc foregår på del 1.
Soroptimiståret er i fra 1. oktober et år t.o.m. 30. september neste år.

Programkomiteen tar forbehold om endringer i programmet.

Oppdatert 27.01.2019